اهداف

این موسسه با تعیین چشم‌اندازهای کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت در عرصه گردشگری دینی فعالیت نموده

و درصدد نیل به اهداف از پیش تعیین شده می باشد.

محور فعالیت‌های این مرکز تخصصی عبارتند از:

ایجاد گفتمان نوین بین المللی در عرصه گردشگری دینی برای همسو سازی و توانمند کردن گردشگری دینی کشورها در راستای رونق صنعت گردشگری.

پژوهش، تولید محتوی و مطالعات‌راهبردی در عرصه گردشگری‌ دینی در جهت توسعه صنعت گردشگری با رویکرد تخصصی گردشگری دینی و اقسام آن.

آموزش و تربیت نیروی انسانی، اعم از توان‌افزایی راهنمایان تور و فعالین این صنعت؛ آموزش و بهره‌مندی از روحانیون زبان‌دان و آشنا با فضای بین الملل برای فعالیت‌های میدانی در عرصه گردشگری دینی

تربیت متخصصین گردشگری دینی و مفسرین میراث فرهنگی با رویکرد تخصصی گردشگری ‌دینی (به‌زبان‌های مختلف)

تلاش در راستای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری‌ دینی با بهره‌مندی از توانمندی‌های فقه پویای شیعی در مباحث فقهی، اخلاقی و حقوقی

فعالیت‌های‌ میدانی در قالب‌های‌ مختلف‌‌ جهت گفتمان سازی و ارائه گردشگری ‌‌دینی

ارائه قالب‌های‌ مختلف برای فعالیت در زمینه گردشگری‌ دینی مبتنی بر نیازسنجی و تحقیقات میدانی

رصد، پایش و ارزیابی فعالیت‌های‌ مرتبط در صنعت گردشگری دینی و زیرشاخه‌های‌ آن به صورت ملی و بین المللی و ارائه الگوی تراز برای فعالیت در صنعت توریسم با رویکرد تخصصی گردشگری‌دینی