چرا آوای فطرت و معنویت

امروزه صنعت گردشگری صرفا ابزاری برای تسهیل گری در امر سفر تلقی نمی‌شود. آشنایی با تمدن، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مردم در اقصی نقاط دنیا، یکی از مهمترین کارکردهای صنعت گردشگری است. این شناخت و معرفت اگر‌ همراه با تعقل و تدبر باشد، می تواند باعث تعالی و رشد انسان شود.

فطرت انسان‌ها که از آن می‌توانیم به پیامبر درون یاد کنیم، نیاز به تلنگر و زدودن غبار از روی آن دارد. گردشگری تعالی بخش می‌تواند ندای درون انسان‌های آزاده باشد و یا اگر پایبند به یک دین هستند، در معنویت و باورهایشان به آنها کمک کند.

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا (حج:۴۶)

آیا در زمین گردش نکرده اند تا برای آنان دل هایی [بیدار و بینا] پیدا شود که با آن بیندیشند یا گوش هایی که با آن [اندرزها را] بشنوند؟

توجه به ندای درون انسانیت و ابعاد روحی آن در ذیل آموزه‌های ادیان، می تواند روزنه‌های جدیدی در زندگی فراهم آورد.