ثبت نام در دوره

 • با انتخاب این گزینه شرایط شرکت در دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (تاریخی فرهنگی) موسسه آوای فطرت و معنویت را می پذیرم.
  ضروری
 • ضروری
 • ضروری
 • ضروری
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  لطفا تصویر صفحه اول شناسنامه خود را بارگذاری نمایید. حداکثر حجم 2 مگابایت است (ضروری) .
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  لطفا تصویر صفحه دوم شناسنامه خود را بارگذاری نمایید. حداکثر حجم 2 مگابایت است (اختیاری) .
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  لطفا تصویر روی کارت ملی خود را بارگذاری نمایید. حداکثر حجم 2 مگابایت است (ضروری) .
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  لطفا تصویر پرسنلی خود را بارگذاری نمایید. حداکثر حجم 1 مگابایت است (ضروری) .
  ضروری
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  لطفا تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت خود را بارگذاری نمایید. حداکثر حجم 2 مگابایت است ( برای آقایان ضروری) .
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  لطفا تصویر آخرین مدرک تحصیلی خود را بارگذاری نمایید. حداکثر حجم 3 مگابایت است (ضروری) .
 • اختیاری
 • ضروری
 • اختیاری
 • اختیاری
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  ضروری