مشاوره‌ی علمی

نظر به سابقه علمی چندین ساله این مرکزتخصصی در عرصه پژوهش و گردشگری دینی، بانک اطلاعات گردشگری دینی مشتمل بر تمامی آثار علمی به زبان فارسی و انگلیسی در این عرصه توسط این مرکز تخصصی تهیه شده است.

پژوهشگران و دانشجویان می توانند جهت مشاوره علمی اعم از نگارش مقاله، پایان نامه، رساله سطح سه و چهار حوزوی، در زمینه گردشگری دینی و موضوعات زیر مجموعه آن اعم از گردشگری مذهبی، معنوی، زیارتی و آئینی از مشاوره این مرکز بهره مند شوند.

 

 

مشاوره علمی

لطفا فرم را با دقت تکمیل نمایید
  • پر کردن این قسمت ضروری است