مشاوره‌ی علمی

نظر به سابقه علمی چندین ساله این مرکزتخصصی در عرصه گردشگری دینی، بانک اطلاعات گردشگری دینی مشتمل بر مقالات، پایان نامه ها و کتاب های ملی و بین المللی  این عرصه توسط این مجموعه تهیه شده است.

پژوهشگران و دانشجویان می توانند جهت مشاوره علمی اعم از نگارش مقاله، پایان نامه، رساله سطح سه و چهار حوزوی، در زمینه گردشگری دینی و موضوعات زیر مجموعه آن از مشاوره این مرکز بهره مند شوند.

 

 

مشاوره علمی

لطفا فرم را با دقت تکمیل نمایید
  • پر کردن این قسمت ضروری است