پاسخ به سوالات دینی

در راستای توانمند سازی راهنمایان تور به عنوان سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صنعت توریسم و نظر به اهمیت پاسخگویی به سوالات دینی گردشگران خارجی، این مرکز کارگاه‌های مختلفی در استان‌های متعدد برای راهنمایان گردشگری با موضوع روش شناسی پاسخگویی به سوالات مذهبی توریست‌ها برگزار کرده است.

همچنین در راستای تسهیل در پاسخگویی به سوالات مذهبی راهنمایان تور سامانه پاسخگویی آنلاین برای راهنمایان گرامی تهیه شده است. راهنمایان می‌توانند سوالات دینی که در طول مدت تورگردانی با توریست ها با آن مواجه می شوند را از طریق این سامانه ارسال کنند تا در اسرع وقت به سوالات آنها پاسخ داده شود.

با توجه به اینکه پژوهشگران این مرکز از راهنمایان تور و فرهیختگان حوزوی می‌باشند، پاسخ به سوالات با در نظر گرفتن روحیات گردشگران ارائه می شود.

 

پاسخ به سوالات دینی