مسجد نصیرالملک شیراز

دسته‌بندی‌ها: مجله گردشگری دینی - ویژه

مسجد نصیرالملک یا مسجد صورتی یکی از مساجد قدیمی شیراز است. این مسجد در محله گود عربان که در قدیم به محله اسحق بیگ معروف بوده واقع در جنوب خیابان لطفعلی‌خان زند و در نزدیکی شاه‌چراغ و در کوچهٔ نصیرالملک قرار دارد. میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک فرزند میرزا علی‌اکبر عوامل مؤثر حاکم وقت فارس بنای مسجد را در تاریخ نود و چهار ه‍. ق آغاز و در تاریخ هزارو سیصد و پنج ه‍. ق به پایان برسانید که به معماری میرزا محمد حسن و محمد رضا ساخته شده‌است.

The Nasir al-Mulk Mosque, also known as the #Pink_Mosque , is a traditional mosque in Shiraz, Iran. It was built during #qajar_dynasty rule of Iran.
The mosque includes extensive coloured glass in its facade, and displays other traditional elements such as the Panj Kāse(“five concaved”) design. It is named in popular culture as the ‘Pink Mosque’,due to the usage of considerable pink colour tiles for its interior design.
It is still in use under protection by the Endowment Foundation of Nasir ol Molk. Construction began in 1876 by the order of Mirzā Hasan Ali (Nasir ol Molk), a Qajar ruler. and was completed in 1888,The designers were Mohammad Hasan-e-Memār, an Iranian architect, and Mohammad Rezā Kāshi-Sāz-e-Širāzi.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *