معرفی

صنعت گردشگری و سنخ های متنوع آن برای بهره مندی حداکثری از مزایای صنعت توریسم و اجتناب از آسیب های آن، نیازمند تمرکز ویژه بر مسئله تولید علم و پژوهش هستند.

به رغم فعالیت های گسترده نهادهای علمی در کشور برای تولید علم در زمینه گردشگری، این صنعت از رشدی که درخور این صنعت در ایران باشد، برخوردار نیست. این مسئله از جنبه های مختلفی قابل تحقیق و بررسی می باشد. می توان مهمترین علت این مشکل را نبود نگرش کاربردی و عملی برای پژوهش ها دانست. غالب پژوهش های انجام شده در عرصه گردشگری، به بُعد میدانی آن توجهی نداشته اند و یا بر مبنای یک نیاز سنجی میدانی و آمایش سرزمینی نبوده است.

«موسسه آوای فطرت و معنویت» در نظر دارد، با تهیه بانک اطلاعات جامع از نیازهای کشور در عرصه گردشگری، خصوصا گردشگری دینی، تمام فعالیت های پژوهشی خود را مبتنی بر نیازسنجی میدانی انجام دهد. این پژوهش ها با هدف توسعه علمی گردشگری و با رویکرد بینشی و کاربردی در دستور کار معاونت پژوهش این مرکز می باشد.

دین و موضوعات مرتبط با آن، طبق آمارهای رسمی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) یکی از مهمترین انگیزه‌های سفر برای دین باوران و غیرباوران در سال‌های اخیر بوده، که در مقایسه با سال‌های گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. طبیعتا گردشگری دینی و اقسام متنوع آن اعم از گردشگری مذهبی، زیارتی، معنوی و آئینی در سال‌های اخیر مورد توجه سازمان‌ها و متولیان عرصه گردشگری در دنیا بوده است. متاسفانه به رغم برخوردای کشور از ظرفیت عظیم گردشگری دینی، صرفا به مقوله ی زیارت توجه شده است و دیگر محصولات گردشگری دینی مورد توجه نبوده است، که این امر ناشی از خلأهای پژوهشی در این عرصه است.

«موسسه آوای فطرت و معنویت» به عنوان مرکز تخصصی گردشگری دینی در راستای فراهم نمودن زیرساخت‌های مناسب، توسعه و رونق گردشگری دینی یکی از مهم ترین اهداف خود را پژوهش بر مبنای مطالعات میدانی و آمایش سرزمینی قرار داده است.

تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه گرشگری، یکی از مهمترین ابزارها برای توسعه میدانی این صنعت می باشد. این مرکز با رویکرد بینشی و مهارت افزایی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متنوع می کند.

بهره مندی از پژوهش های میدانی، تجربیات متخصصین و تدریس اساتید برتر کشور، از مهمترین ویژگی های این آموزش است.