همکار افتخاری

طلاب، راهنمایان تور و دیگر فرهیختگان که علاقه مند به همکاری در این مرکز تخصصی هستند، می توانند با تکمیل فرم زیر و متناسب با توانمندی خود و بعد از ارزیابی با این مرکز همکاری داشته باشند و از مزایای این مرکز بهره مند شوند.

 

فرم درخواست همکاری افتخاری