همکار افتخاری

طلاب، راهنمایان تور و دیگر فرهیختگان که علاقه مند به همکاری در این مرکز تخصصی هستند، می توانند با تکمیل فرم زیر و متناسب با توانمندی خود و بعد از ارزیابی، در یکی از موضوعات زیر با این مرکز همکاری داشته باشند و از مزایای این مرکز بهره مند شوند.

علمی و پژوهشی

 تولید محتوا

رسانه و فضای مجازی

 پاسخگویی به سوالات

فعالیت های میدانی

 

فرم درخواست همکاری افتخاری