تور علمی – مذهبی

رونق گردشگری دینی و اقسام متنوع آن اعم از گردشگری مذهبی، معنوی، زیارتی و آئینی نیازمند استفاده حداکثری از توانمندی های اولیه و تبدیل کردن مواد خام صنعت توریسم به محصول مقبول در عرصه بین المللی می باشد. آژآنس های مسافرتی و دیگر نهادهای متولی در این عرصه که تمایل به شناخت و آگاهی بیشتر به نیش مارکت ها در صنعت گردشگری دینی دارند، می توانند از تجربیات این مرکز تخصصی برای نوشتن بسته ی سفر متناسب بهره مند شوند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا ثبت نام کنید.

 

تور علمی مذهبی