کارگاه‌ گردشگری دینی

کارگاه های آموزشی در موضوع گردشگری دینی، با محورهای مختلفی توسط این مرکز تخصصی اجرا می‌شود که می‌توان برای شرکت‌ها و نهادهای مختلف و متناسب با نیاز هر مجموعه این کارگاه ها را به صورت تخصصی ارائه نمود.

برای اطلاعات بیشتر ثبت نام نمایید، در اولین فرصت با شما تماس حاصل می‌شود.

 

درخواست برگزاری کارگاه