کارشناس مذهبی

گردشگران اعم از مسلمان و غیرمسلمان که علاقه‌مند به بهره‌مندی از کارشناس متخصص گردشگری دینی هستند، می‌توانند حداقل دو هفته قبل از اجرای برنامه، با هماهنگی با این مرکز ، از متخصصین گردشگری دینی بهره‌مند گردند.

 

درخواست کارشناس مذهبی