سایت‌های گردشگری

نظر به اهمیت پاسخگویی صحیح به سوالات دینی و مذهبی میهمانان خارجی، این مرکز با بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان زبان دان حوزوی و با تجربه در عرصه گردشگری دینی، در نظر دارد به سایت های مذهبی توریست پذیر که علاقه‌مند به همکاری با این مرکز هستند، علاوه بر ارائه مشاوره، متناسب با نیاز آن سایت و فصل گردشگری، متخصص گردشگری دینی اعزام نماید.

 

سایت گردشگری